תקנון האתר

הצהרת נגישות

  1. אנחנו רואים חשיבות רבה בהנגשת התוכן באתר לכל חלקי האוכלוסייה ומשקיעים משאבים רבים על מנת להפוך אותו לידידותי ככל האפשר ונוח לשימוש. 
  2. מה שעומד לנגד עינינו בכל עת, הוא הרצון להעניק לקהל הגולשים שלנו חוויה נוחה, קלילה וגישה מהירה בממשקים השונים באתר.
  3. לכן האתר מונגש בהתאם למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ובהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – ״קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט” לרמה AA.
  4. עבור מי שאינו זקוק להנגשה- ניתן להעלים את אייקון ההנגשה מהאתר ע”י לחיצה על האייקון הפותח את תפריט הנגישות. לאחר מכן יש ללחוץ על “ביטול חלון נגישות”.

מדיניות משלוחים

משלוחים ישראל

שיטת משלוח

זמן אספקה

אזורי משלוח

עלות משלוח

שליח עד הבית

עד 3 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

כל הארץ

בקנייה עד 200 ש”ח –  30 ש”ח למשלוח.

בקנייה מעל 200 ש”ח, משלוח חינם.

 

הערות

 

  1. שימו לב – יום עסקים מתייחס לכל ימות השבוע (ראשון עד חמישי), למעט: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
  2. בימים גשומים או במצבים של מזג אוויר קיצוני, ייתכנו עיכובים בזמני הגעת המשלוחים.

 תנאי השימוש

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

הגדרות 
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
מפעילת האתר – זאב עוסק מורשה
האתר – אתר האינטרנט בכתובת: https://zehev.co.il/
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג,
שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מזון וציוד לבעלי חיים והוא בבעלות מפעילת האתר ומנוהל על
ידה. 
2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים
בין מפעילת האתר לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת
המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש
לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לכל המינים כאחד.
3. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור
בכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת
האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר
בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי
מהותי לתקנון, מפעילת האתר תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד
ההודעה.
5. מחירי המוצרים בש”ח וכוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
6. רישומי המחשב של מפעילת האתר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר.
8. מפעילת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
9. מפעילת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך
יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, מפעילת האתר לא
תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
10. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך
בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת
תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך
ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

11. מפעילת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות
טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. מפעילת האתר רשאית בכל
עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
12. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת
למשתמש אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
13. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין
להסיר את עצמן מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור
שהתקבל או בפנייה בכתב לדואל: zehevs@gmail.com . למען הסר ספק, מפעילת האתר תהיה עדיין
רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של מפעילת
האתר, כאמור בסעיפים ‎66 עד ‎75 לתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית,
אישור הזמנה  וכיו”ב), בהתאם לדין החל.
14. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל, אלא אם נקבע אחרת במפורש
בתנאי קופון/מבצע ספציפי, כזה או אחר. תנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעים
מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתר. ניתן לממש את הקופון
ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה
עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
15. ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור
הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן אישור לביצוע הרכישה
כאמור.
16. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת
וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה או תבצע זיכויים, ע”פ שיקול
דעתה הבלעדי).
17. מפעילת האתר רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין
מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א)
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון
או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש
למפעילת האתר; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי
מטעמה  ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות
ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למפעילת
האתר ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל
ושמפעילת האתר מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
18. במקרים כאמור תהא מפעילת האתר רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של
המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים
אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל
פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות
צדדים שלישיים. 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 
19. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר (“החשבון”) והזמנה
באמצעותו או באמצעות הזמנה כ”אורח” . יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי
טופס הזמנה המופיע באתר (“טופס הזמנה”;). המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון
שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע
ההזמנה.
20. מפעילת האתר לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר,
המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
21. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים
באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעילת האתר לא תוכל
להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילת
האתר בגלל הזנת פרטים שגויים, מפעילת האתר תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין
דמי משלוח.
22. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום
תקף אחר, אותו מקבלת מפעילת האתר (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא).
23. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו,
השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של
הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה
וישפה את מפעילת האתר באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או
אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי
התשלום האחר כאמור.
24.  עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע מפעילת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור
ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.
25. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי מפעילת האתר יהוו ראייה
חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
26. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש
למסור אמצעי תשלום אחר.
27. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר
המבוקש אכן קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם
צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב
המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
בעניין זה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם
למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים
מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל
העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילת האתר על ידי
המשתמש.

28. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש
בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים
שאליהם מפעילת האתר מבצעת משלוחים. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי
המשתמש יישמר במאגר מפעילת האתר כיעד המבוקש של המשתמש להזמנות עתידיות ובאחריות
המשתמש לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמש
יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.
29. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו
הזין בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר לספק את
המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל מפעילת האתר.
30. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי או
שירות תשלומים אחר, לפי העניין, אינם מכבדים את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי
שבידי מפעילת האתר, מפעילת האתר תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת
ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.
31. בבחירת שיטת השילוח – “שליח עד הבית” יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר
למצוין בעמוד הקופה, במשלוחים המיועדים ליישובים קטנים או מרוחקים.

 ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
32. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).
33. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת
מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה למפעילת
האתר וזאת בכפוף לכך שהמשתמש החזיר את המוצר, שלא נעשה שימוש במוצר והוא סגור באריזתו
המקורית על כל חלקיו. במקרה כזה תשיב מפעילת האתר לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין
המוצר. מפעילת האתר תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא
העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
34. על אף האמור, מפעילת האתר לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין
המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או
עקב כל הפרה אחרת של מפעילת האתר כלפי המשתמש בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע
המשתמש על כך למפעילת האתר ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
35.  החזר כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי
התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך
ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות
כרטיס “דיירקט” אשר ביקש לבטל את העסקה, והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי
אשר ימסור למפעילת האתר לצורך כך ויהיה מקובל על מפעילת האתר, יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי
עלול להתארך.
36. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת
כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

37. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, החזרת המוצרים תעשה באמצעות שליח אשר ישלח לכתובת
אליה נשלחו המוצרים וזאת ללא חיוב נוסף.
38. במקרה של החלפת מוצר במוצר אחר, יגבה סך של _30_ ש”ח בגין איסוף המוצר המקורי ושליחה
של המוצר האחר.
39. החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות זיכוי , יזכו את המשתמש בזיכוי בלבד ולא בהחזר כספי.
40. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו
מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.
41. משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998)
(“אדם עם מוגבלות”) או מי שמלאו לו 65 שנים (“אזרח ותיק”)  או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום
שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (“עולה חדש”) יהיה רשאי
לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת
מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה
שיחה בין מפעילת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
42. ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא
רשאית מפעילת האתר לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח
ותיק או עולה חדש.
43. בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה
למפעילת האתר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך
הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב מפעילת האתר לידי אותו
משתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של
5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם וזאת בכפוף לכך שהמשתמש החזיר
את המוצר, שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא סגור באריזתו המקורית על כל חלקיו.
44. על אף האמור, מפעילת האתר לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין
המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או
עקב כל הפרה אחרת של מפעילת האתר כלפי המשתמשת בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע
המשתמש על כך למפעילת האתר ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
45. הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור
המשתמש למפעילת האתר תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:
(א) בעל פה – בטלפון 03-6485958
או בווצאפ 054-7573006
(ב) בדוא”ל: zehevs@gmail.com
(ג) בדואר רשום לכתובת: חיים בר לב 12 אור יהודה
(ד) באמצעות שליחת פנייה למפעילת האתר דרך האתר.
46. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידין
(מוצרים שעם הגעתם אל המשתמשת ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם
למשתמש אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל
עד החזרתם).

47. ניתן להחזיר פריט בסייל (מבצע) עד 7 ימי עסקים מיום רכישתו. באשר לפריטים שנמכרו בהנחה כחלק
מסייל וברצונך לקבל עבורם זיכוי לקנייה עתידית באתר- שווי הזיכוי יהיה שווה לסכום המקורי ששולם. 

אחריות מפעילת האתר 
48. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו
בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים
שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי
התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד
מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
49. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה
של מפעילת האתר לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש למפעילת האתר, ובכל מקרה מפעילת
האתר לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה
שהיא.
50. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או
בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן
או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במפעילת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו
ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה,
מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה,
מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא
יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט מפעילת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
51. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
52. מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם
להוראות היצרן ו/או מפעילת האתר.
53. מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי
המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן
לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-6485958 או באמצעות דוא”ל zehevs@gmail.com, ומפעילת האתר
תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
54. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה מפעילת האתר לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים
ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (“אתרים מקושרים”) בהם יוכל המשתמש, בין
היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש
להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. מובהר כי אין למפעילת האתר כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי
הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של מפעילת
האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו,

כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי
האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים
ו/או עקיפים כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע
הניתן באתרים אלו.

זכויות יוצרים
55. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות
המסחריים, הנם רכושה של מפעילת האתר בלבד או/ו לפי העניין, צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין
השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו
של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו”ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד
מקור ובין בקוד יעד.
56. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע,
להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן
חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות
סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת אישורה של מפעילת האתר או (לפי העניין) צדדים שלישיים,
מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין
הרוחני של מפעילת האתר, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
57. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים
המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש
ובכתב.
58. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא
לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
59. השם זאב וכן שם המתחם (הדומיין) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם
רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
60. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות
מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם
ללא הסכמתן.
61. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,
הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של
מפעילת האתר.
62.  יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
63. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי
אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב.
64. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,
Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין
ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
65. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

66. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול
תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים
מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
67.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון
אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע
לידיעת מפעילת האתר במסגרת השימוש באתר (“פרטי המשתמש”) יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של
מפעילת האתר, כמפורט להלן.
68. בתקנון זה, הביטוי “פרטי המשתמש” כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי מפעילת האתר או נמסר לה על
ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת
הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום,
תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול מפעילת האתר, וכיו”ב.
69. מפעילת האתר לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם
תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה
בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים
משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתר; (ג) אם תארגן מפעילת האתר את פעילותה
במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר –
מפעילת האתר תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל
על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר החשד כי
ביצע המשתמש (לרבות מי מטעמו) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או
במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר חשד כי
המשתמש ביצע שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד
את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר החשד כי המשתמש הפר
איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם מפעילת האתר ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש
לצורך פעילות מפעילת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה, לרבות גופים אחרים
השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי
מפעילת האתר בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא לא יטען בדיעבד כי לא נתן הסכמתו לעניין זה.
70. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך שמפעילת האתר תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול
דעתה, את פרטי המשתמש אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו
פרטי המשתמש מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.
71. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך
שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה
בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות
לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר מפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים;
(ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של

דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט,
בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד
נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים
שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי
תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר מפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן
השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של מפעילת
האתר לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ”ל
לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
72. יובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש למפעילת האתר (אולם ללא
מסירתם – לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש
נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש
כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
73. האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. מפעילת האתר עשויה
אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר
נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של המשתמש
ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר, ועוד.
74. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים
שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר
הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן
ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
75. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.
נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי
אינטרנט אחרים.
76. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול מפעילת האתר
אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה,
פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת
האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא
הסכמת המשתמש (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת
האתר, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות
פרטיות זו.
77. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, שהרשהו בכתב או על ידי
אפוטרופוס, במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו
להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל

הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה
כזאת יש להפנות למפעילת האתר, באמצעות דוא”ל: zehevs@gmail.com 
שמירה על סודיות; אבטחת מידע
78. מפעילת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
79. מפעילת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות
המידע ופרטיות לקוחותיה. מפעילת האתר משתמשת בחברת גמא ובוס לצורך סליקת כרטיסי
האשראי באתר.
80. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג
שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו
שימוש שלא בהרשאה.
81. מפעילת האתר עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת
האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא
טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר המפעילים את האתר, נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת
האתר או אצל מי מספקיה.

מבצעים והטבות
82. מפעילת האתר תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות.
מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר,
מעת לעת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או
להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
83. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק – מבצעים הנותנים הטבה כלשהי
ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

הדין החל
84. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולא יחול כל דין אחר.